Det är mycket att tänka på vid nybyggnation av ett nytt hus. Det första